Pielęgniarki i Położne

Dorota Bednarek, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna,
– Ewa Grochulska, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, koordynująca
Anna Slendak, pielęgniarka
Ewa Cyrulska, pielęgniarka szkolna
Izabela Olczyk, położna środowiskowo-rodzinna