Programy profilaktyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

W tutejszej poradni realizujemy program profilaktyczny dla osób szczególnie narażonych na choroby układu. Ma on na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Program profilaktyki ChUK skierowany jest do pacjentów spełniających określone warunki:

  • wiek od 35 do 65 lat
  • brak cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii oraz niektórych chorób układu krążenia
  • osoba chętna do wzięcia udziału w programie nie korzystała z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Program jest realizowany przez naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby skorzystać z programu wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki.

W ramach programu pacjent ma zapewnioną konsultację lekarza oraz wykonanie badań (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie dokonywana jest ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazanie, w zależności od potrzeb, dalszego postępowania:

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program realizowany jest w ramach tutejszej poradni położniczo-ginekologicznej.

Przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25-64 lata:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.