Zakres usług:

  • Porady lekarskie w poradni i domu pacjenta,

  • Porady i zabiegi pielęgniarskie w poradni i domu pacjenta,

  • Porady i zabiegi położnej w poradni i domu pacjenta,

  • Patronaże, bilanse, szczepienia

  • EKG,

  • Pomiar glikemii glukometrem,

  • Pobieranie materiałów biologicznych do badań,

  • Promocja zdrowia